Wycieczki fakultatywne na Dominikanie
KONTAKT

info@rico-travel.com

www.facebook.com/ricotravelcom

Kontakt tel:
+1 829 994 2222
(również WhatsApp i Viber)
+1 829 875 2222
(również WhatsApp i Viber)Uwaga: SMSy często nie dochodzą na dominikańskie numery. Prosimy o kontakt telefoniczny (np. z recepcji), poprzez fanpage facebook lub w/w aplikacje. Przepraszamy za utrudnienia.

FORMULARZ REZERWACYJNY

Chcąc uzyskać najniższą cenę, mogą Państwo dokonać rezerwacji on-line przed wylotem na Dominikanę.
Wystarczy, że dokonają Państwo przedpłaty , a reszta zostanie dopłacona na miejscu. Warunkiem jest, że data wycieczki jest minimum 10 dni przed datą dokonania przedpłaty. Do każdej rezerwacji doliczamy 1,00 USD/os. opłaty rezerwacyjnej.
Po otrzymaniu wpłaty zostanie do Państwa wysłany e-mail z potwierdzeniem rezerwacji oraz wszelkimi szczegółami dotyczącymi realizacji zakupionego produktu.Liczba osób
USD
USD
USD
Akceptuję regulamin Rico Travel S.R.L.
System przelicza po korzystnym średnim kursie. Brak opłat pośrednich i za przewalutowanie
REGULAMIN RICO TRAVEL

REGULAMIN RICO TRAVEL

1. Rico Travel jest organizatorem i pośrednikiem sprzedaży usług turystycznych. W przypadku usług, gdzie organizatorem jest Rico Travel, ewentualne reklamacje należy kierować na adres info@rico-travel.com lub bezpośrednio w biurze Rico Travel w Dominikanie. Natomiast Rico Travel nie ponosi odpowiedzialności za jakość i realizację programów, w których jest tylko pośrednikiem. Ewentualne reklamacje Klient winien złożyć bezpośrednio do organizatora. W takim przypadku na wniosek Klienta, Rico Travel udostępni dane organizatora. W przypadku wątpliwości, która usługa była tylko pośrednictwem, a która byla organizowana przez Rico Travel, prosimy o kontakt mailowy na info@rico-travel.com .

2. Klient jest to osoba dokonująca rezerwacji lub opłacająca całość usługi turystycznej na rzecz Rico Travel. Jest ona odpowiedzialna za zapłatę całej kwoty usługi za wszystkie osoby wymienione w rezerwacji. Ma także obowiązek informowania pozostałych osób o wszystkich szczegółach dotyczących usługi.

3. Rico Travel zastrzega możliwość nie zorganizowania wycieczki fakultatywnej z powodu zbyt małej liczby chętnych. W przypadku w/w Klient zostanie poinformowany najpóźniej w dzień poprzedzający wyjazd i otrzyma pełny zwrot wpłaconej kwoty.

4. Przeplata za wycieczkę fakultatywną lub sesje fotograficzną jest kwotą bezzwrotną. Jest zaliczana na poczet pełnej opłaty podanej w ofercie. W przypadku gdy Klient nie dopłaci pozostałej części na miejscu, nie może ubiegać się o zwrot wpłaconej sumy. Jednakże w wyjątkowych sytuacjach jest możliwość zwrotu (m.in. udowodnionie przez Klienta, że nie wyleciał do Dominikany), w tym wypadku naleyży kontaktować się poprzez email na adres info@rico-travel.com.

5. Gdy Klient opłaci całą sumę za usługę turystyczną, a jego realizacja nie dojdzie do skutku z winy Klienta, cała suma przepada. Wina Klienta to :

- nie stawienie się na miejsce zbiórki w przypadku wycieczek fakultatywnych, sesji fotograficznych ,transferów lotniskowych i organizacji ślubów

- stan upojenia alkoholowego lub innych środków odurzających Klienta uniemożliwiający realizacje umowy

Rico Travel zastrzega możliwość natychmiastowego rozwiązania i odstąpienia od umowy z Klientem w w/w przypadkach. W tej sytuacji Rico Travel nie ponosi już odpowiedzialności za Klienta do końca trwania usługi turystycznej.

6. W przypadku gdy Klient opuści wycieczkę na własne życzenie, przestaje być pod opieką Organizatora.

7. Klient ma możliwość bezkosztowego przełożenia wykupionej usługi. W tym wypadku ma obowiązek poinformować Rico Travel najpóźniej 48 godzin przed planowaną godziną zbiórki (w przypadku organizacji ślubów 7 dni), wysyłając prośbę na adres info@rico-travel.com. Jeżeli będzie taka możliwość wynikająca z ilości dostępnych miejsc, harmonogramu, etc., Rico Travel zmieni datę rezerwacji bez dodatkowych kosztów.

8. Klient ma prawo zrezygnować z usługi turystycznej tylko w przypadku wpłacenia całej kwoty za usługę. W tym wypadku potrącenie będzie wynosić 50% ,gdy Klient poinformuje drogą mailowa Rico Travel, wysyłając na adres info@rico-travel.com chęć rezygnacji z usługi. Klient ma obowiązek poinformowania Rico Travel najpóźniej 24 godziny przed planowaną godziną zbiórki. W przypadku organizacji ślubów w/w obowiązek wynosi 7 dni.

9. Klient zgadza się na umieszczenie jego wizerunku na zdjęciach w profilach społecznosciowych/social media (np. facebook) Organizatora. Jednak na prośbę Klienta zdjęcia zostana niezwłocznie usunięte.

10. Wymienione godziny powrotów z wycieczek fakultatywnych są szacowane i mogą się różnić w zależności od natężenia ruchu i warunków pogodowych oraz niespodziewanego wydarzenia

11. Rico Travel zwolnione jest z odpowiedzialności w przypadku wystąpienia siły wyższej, mającej wpływ na realizacje usług turystycznych o których mowa powyżej. Siła wyższa to m.in.: warunki atmosferyczne, konfilkty zbrojne, kataklizmy, strajki, korki na drogach.

12. Z przyczyn niezależnych od Organizatora (siła wyższa) punkty programu wycieczek fakultatywnych mogą ulec zmianie.

13. Warunkiem skorzystania z oferty FIRST MINUTE jest rezerwacja (wpłata przedpłaty) wycieczki lub sesji fotograficznej na minimum 10 dni przed datą jej realizacji.

14. W przypadku otrzymania dodatkowych zniżek, warunkiem do ich otrzymania, jest uczestnictwo we wszystkich zakupionych wycieczkach przez wszystkich uczestnikow rezerwacji. W przeciwnym wypadku pozostałe wycieczki będą w cenach standardowych lub First Minute (w zależności od okresu rezerwacji).

15. Dla rezerwacji wycieczkek w innym kanale sprzedaży niż strona www.rico-travel.com również obowiązuje niniejszy regulamin.

16. Wszelkie reklamacje wycieczek, gdzie organizatorem jest Rico Travel S.R.L. należy złożyć mailowo na adres info@rico-travel.com w formie skanu. Reklamacja powinna zawierać czytelny podpis i adres korespondencyjny, gdyż odpowiedź jest wysyłanai pocztą tradycyjną. Rico Travel S.R.L. ma 30 dni na odpowiedź licząc od dnia otrzymania reklamacji.

17. Reklamacja musi być wysłana do Organizatora maksymalnie do 30 dni od dnia organizacji wycieczki,transferu lub innej usługi, która jest reklamowana. 

18. Rico Travel S.R.L. używa cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych oraz świadczenia usług. Jeżeli nie zmienisz ustawień cookies będą zapisywane w pamięci urządzenia.

19. Sprawy sporne roztrzyga sąd właściwy w Dominikanie dla siedziby spółki Rico Travel S.R.L. 

20. Dane osobowe usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z polską ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz uwzględniają zapisy ustawy z dnia 10.05.2018.