Wycieczki fakultatywne na Dominikanie
KONTAKT

info@rico-travel.com

www.facebook.com/ricotravelcom

Kontakt tel:
+1 829 994 2222
(również WhatsApp i Viber)
+1 829 875 2222
(również WhatsApp i Viber)Uwaga: SMSy często nie dochodzą na dominikańskie numery. Prosimy o kontakt telefoniczny (np. z recepcji), poprzez fanpage facebook lub w/w aplikacje. Przepraszamy za utrudnienia.

FORMULARZ REZERWACYJNY

Chcąc uzyskać najniższą cenę, mogą Państwo dokonać rezerwacji on-line przed wylotem na Dominikanę.
Wystarczy, że dokonają Państwo przedpłaty , a reszta zostanie dopłacona na miejscu. Warunkiem jest, że data wycieczki jest minimum 10 dni przed datą dokonania przedpłaty. Do każdej rezerwacji doliczamy 1,00 USD/os. opłaty rezerwacyjnej.
Po otrzymaniu wpłaty zostanie do Państwa wysłany e-mail z potwierdzeniem rezerwacji oraz wszelkimi szczegółami dotyczącymi realizacji zakupionego produktu.Liczba osób
USD
USD
USD
Akceptuję regulamin Rico Travel S.R.L.
System przelicza po korzystnym średnim kursie. Brak opłat pośrednich i za przewalutowanie
REGULAMIN RICO TRAVEL

REGULAMIN RICO TRAVEL S.R.L.

1. Rico Travel jest organizatorem i pośrednikiem sprzedaży usług turystycznych. W przypadku usług, gdzie organizatorem jest Rico Travel, ewentualne reklamacje należy kierować na adres info@rico-travel.com lub bezpośrednio w biurze Rico Travel w Dominikanie. Natomiast Rico Travel nie ponosi odpowiedzialności za jakość i realizację programów, w których jest tylko pośrednikiem. Ewentualne reklamacje Klient winien złożyć bezpośrednio do organizatora. W takim przypadku na wniosek Klienta, Rico Travel udostępni dane organizatora. W przypadku wątpliwości, która usługa była tylko pośrednictwem, a która byla organizowana przez Rico Travel, prosimy o kontakt mailowy na info@rico-travel.com .

2. Klient jest to osoba dokonująca rezerwacji lub opłacająca całość usługi turystycznej na rzecz Rico Travel. Jest ona odpowiedzialna za zapłatę całej kwoty usługi za wszystkie osoby wymienione w rezerwacji. Ma także obowiązek informowania pozostałych osób o wszystkich szczegółach dotyczących usługi.

3. Rico Travel zastrzega możliwość nie zorganizowania wycieczki fakultatywnej z powodu zbyt małej liczby chętnych. W przypadku w/w Klient zostanie poinformowany najpóźniej w dzień poprzedzający wyjazd i otrzyma pełny zwrot wpłaconej kwoty.

4. Przeplata za wycieczkę fakultatywną lub sesje fotograficzną jest kwotą bezzwrotną. Jest zaliczana na poczet pełnej opłaty podanej w ofercie. W przypadku gdy Klient nie dopłaci pozostałej części na miejscu, nie może ubiegać się o zwrot wpłaconej sumy. Jednakże w wyjątkowych sytuacjach jest możliwość zwrotu (m.in. udowodnionie przez Klienta, że nie wyleciał do Dominikany), w tym wypadku naleyży kontaktować się poprzez email na adres info@rico-travel.com.

5. Gdy Klient opłaci całą sumę za usługę turystyczną, a jego realizacja nie dojdzie do skutku z winy Klienta, cała suma przepada. Wina Klienta to :

- nie stawienie się na miejsce zbiórki w przypadku wycieczek fakultatywnych, sesji fotograficznych ,transferów lotniskowych i organizacji ślubów

- stan upojenia alkoholowego lub innych środków odurzających Klienta uniemożliwiający realizacje umowy

Rico Travel zastrzega możliwość natychmiastowego rozwiązania i odstąpienia od umowy z Klientem w w/w przypadkach. W tej sytuacji Rico Travel nie ponosi już odpowiedzialności za Klienta do końca trwania usługi turystycznej.

6. W Przypadku gdy Klient opuści wycieczkę na własne życzenie, przestaje być pod opieką Organizatora.

7. Klient ma możliwość bezkosztowego przełożenia wykupionej usługi. W tym wypadku ma obowiązek poinformować Rico Travel najpóźniej 48 godzin przed planowaną godziną zbiórki (w przypadku organizacji ślubów 7 dni), wysyłając prośbę na adres info@rico-travel.com. Jeżeli będzie taka możliwość wynikająca z ilości dostępnych miejsc, harmonogramu, etc., Rico Travel zmieni datę rezerwacji bez dodatkowych kosztów.

8. Klient ma prawo zrezygnować z usługi turystycznej tylko w przypadku wpłacenia całej kwoty za usługę. W tym wypadku potrącenie będzie wynosić 50% ,gdy Klient poinformuje drogą mailowa Rico Travel, wysyłając na adres info@rico-travel.com chęć rezygnacji z usługi. Klient ma obowiązek poinformowania Rico Travel najpóźniej 24 godziny przed planowaną godziną zbiórki. W przypadku organizacji ślubów w/w obowiązek wynosi 7 dni.

9. Klient zgadza się na umieszczenie jego wizerunku na zdjęciach w profilach społecznosciowych/social media (np. facebook) Organizatora. Jednak na prośbę Klienta zdjęcia zostana niezwłocznie usunięte.

10. Wymienione godziny powrotów z wycieczek fakultatywnych są szacowane i mogą się różnić w zależności od natężenia ruchu i warunków pogodowych oraz niespodziewanego wydarzenia

11. Rico Travel zwolnione jest z odpowiedzialności w przypadku wystąpienia siły wyższej, mającej wpływ na realizacje usług turystycznych o których mowa powyżej. Siła wyższa to m.in.: warunki atmosferyczne, konfilkty zbrojne, kataklizmy, strajki, korki na drogach.

12. Z przyczyn niezależnych od Organizatora (siła wyższa) punkty programu wycieczek fakultatywnych mogą ulec zmianie.

13. Warunkiem skorzystania z oferty FIRST MINUTE jest rezerwacja (wpłata przedpłaty) wycieczki lub sesji fotograficznej na minimum 10 dni przed datą jej realizacji.

14. W przypadku otrzymania dodatkowych zniżek, warunkiem do ich otrzymania, jest uczestnictwo we wszystkich zakupionych wycieczkach przez wszystkich uczestnikow rezerwacji. W przeciwnym wypadku pozostałe wycieczki będą w cenach standardowych lub First Minute (w zależności od okresu rezerwacji).

15. Dla rezerwacji wycieczkek w innym kanale sprzedaży niż strona www.rico-travel.com również obowiązuje niniejszy regulamin.

16. Wszelkie reklamacje wycieczek, gdzie organizatorem jest Rico Travel S.R.L. należy złożyć mailowo na adres info@rico-travel.com w formie skanu. Reklamacja powinna zawierać czytelny podpis i adres korespondencyjny, gdyż odpowiedź jest wysyłanai pocztą tradycyjną. Rico Travel S.R.L. ma 30 dni na odpowiedź licząc od dnia otrzymania reklamacji.

17. Rico Travel S.R.L. używa cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych oraz świadczenia usług. Jeżeli nie zmienisz ustawień cookies będą zapisywane w pamięci urządzenia.

18. Sprawy sporne roztrzyga sąd właściwy w Dominikanie dla siedziby spółki Rico Travel S.R.L. 

19. Dane osobowe usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z polską ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz uwzględniają zapisy ustawy z dnia 10.05.2018.